Меню

Политики и правила на хотела

ПОЛИТИКА НА ХОТЕЛА

           Благодарим Ви, че избрахте хотел "Алегра, Балнео & Спа" Златни пясъци.

           Молим да се запознаете с политиката на хотела:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
 2. Хотел "Алегра, Балнео & Спа" Златни пясъци гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
 3. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.

ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА

 1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Освобождаването на стаите е до 12:00ч, настаняването е след 14:00ч.
 2. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да се регистрира в компютърната система на хотела.
 3. Заплащането за нощувките се извършва в деня на настаняването Ви.
 4. При съкръщаване на броя нощувки по време на престоя ще бъде приложена санкция в размер минимум 1 нощувка.
 5. Услугата късно напускане се заплаща съгласно тарифите на хотела :
 • от 12:30ч. до 16:00ч. - 25 % от стойността на помещението
 • от 12:30ч. до 21:00ч. – 50% от стойността на помещението.

      Предоставя се на гостите само при наличие на свободни стаи в хотела.

При освобождаване на стаята след 12:30 автоматично се начислява 25% от стойността на помещението.

 1. Стаите се почистват от 09:00ч. до 16:00ч. Ако сте поставили табела „Не безпокойте“ и след 16:00ч. я смените с „Моля, почистете“, стаята Ви няма да бъде почистена. Може да потърсите Рецепция.
 2. Носенето на гривни обозначаващи пансиона Ви е задължително.
 3. Консумацията от минибара се заплаща по обявения ценоразпис.
 4. Закуската се сервира в ресторанта на хотела от 7:30ч – 10:00ч., обяда от 12:00ч. до 14:00ч., следобедна закуска  от 15:00ч. до 17:00ч., вечерята от 18:00 до 21:00ч.
 5. При изнасяне или внасяне на храна и напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на артикула.
 6. Моля, оставяйте ценните си вещи и документи в сейфа на Рецепция. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела отговорност носи госта.
 7. Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.
 8. Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела.
 9. Молим Ви да не използвате безпричинно пожароизвестяващата система в банята.
 10. Моля, имайте предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат да бъдат резервирани.Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга.
 11. Отзиви и препоръки може да оставите в книгата за мнения на рецепцията или като попълните анкетна карта.
 12. Гости, които не спазват общия ред и не уважават политиката на хотела, може да бъдат принудени да напуснат комплекса без възстановяване на предплатените суми.
 13. При напускане на хотелската стая, гостът е задължен лично да представи ключ-картата от стаята и гривната си и официално да заяви, че напуска хотела.

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА :

 1. Пушенето във всички закрити помещения на комплекса, както и около басейните, извън зоната за пушачи. При констатирано нарушение, към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на стойността на една нощувка на помещението.
 2. Използването на електрически и газови уреди в стаите.
 3. Предаването на странични лица на ключ-картата от стаята Ви.
 4. Съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
 5. Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
 6. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
 7. Повреждането на имущество на хотела.
 8. Паркирането на автомобили на входа и изхода на хотела, както и по начин, който блокира движението.
 9. Пребиваването в хотела с домашни любимци.